logo
HOTLINE : 0274 383 2259 - 0274 384 2274 - 0274 381 3738

Hóa Đơn

In khổ A6, A5, A4, 1 màu
Ít nhất 5 quyển. Giá 340.000 (chưa VAT)
Ít nhất 5 quyển. Giá 270.000 (chưa VAT)
In 1 màu xanh hoặc đen Ít nhất 5 quyển Giá 160.000 (chưa VAT)
Ít nhất 5 quyển. Giá 200.000 (chưa VAT)