LỚP HỌC NÂNG CAO VÀ LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT)

LỚP HỌC NÂNG CAO VÀ LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT)

1. Đối tượng: Với những học viên có nhu cầu thi chứng chỉ tiếng Nhật JLPT (N4, N3, N2) đã đạt tối thiểu chương trình cao nhất trước cấp độ muốn học.

2. Thông tin các khóa học

STT

Tên khoá học

Cấp độ học

Thời gian đào tạo

Lộ trình học tập

Học phí (đồng/khoá học)

Giáo viên

1

Lớp Nhật ngữ N4

N4

25 bài học trong 10 tuần (30 buổi, mỗi buổi 2 tiếng)

–          Ngữ pháp

–          Chữ Hán

–          Từ vựng

–          Đọc hiểu

–          hội thoại

–          Luyện đề, chữa đề JLPT

4.000.000

Việt Nam

2

Lớp Nhật ngữ N3

N3

27 bài học trong 16 tuần

(48 buổi, mỗi buổi 2 tiếng)

–          Giai đoạn 1: Học chữ hán, từ vững, ngữ pháp, chương trình nâng cao, mở rộng

–          Giai đoạn 2: Luyện kĩ năng đọc hiểu, nghe hiểu, ôn lại kiến thức giai đoạn 1

–          Giai đoạn 3: Luyện đề, chữa đề JLPT

7.000.000

Việt Nam, Nhật Bản

3

Lớp Nhật Ngữ N2

N2

30 bài học trong 20 tuần ( 60 buổi, mỗi buổi 2 tiếng)

–          Giai đoạn 1: Học chữ hán, từ vững, ngữ pháp, chương trình nâng cao, mở rộng

–          Giai đoạn 2: Luyện kĩ năng đọc hiểu, nghe hiểu, ôn lại kiến thức giai đoạn 1

–          Giai đoạn 3: Luyện đề, chữa đề JLPT

9.000.000

Việt Nam, Nhật Bản

3. Giáo trình giảng dạy:

  • Minano nihongo 2 bản dịch do Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin phát hành.

  • Nihongo Sou matome N3, N2 do Nhà xuất bản Trẻ phát hành.

  • Mimi kara oboeru (bunpou, goi, choukai) do Nhà xuất bản Amacom – Nhật Bản phát hành.

  • Nihongo noryoku shiken N3,N2 bản dịch do Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa phát hành.

  • Flashcard hán tự, từ vựng

G

0292 223 8288