LỚP HỌC TIẾNG TRUNG

LỚP HỌC TIẾNG TRUNG

1. Đối tượng: Dành cho các học viên có nguyện vọng đi du học hoặc đi XKLĐ tại Đài Loan:

2. Chương trình khóa học

STT

Tên khoá học

Cấp độ học

Thời gian đào tạo

Lộ trình học tập

Học phí (đồng/khoá học)

Giáo viên

1

Lớp giao tiếp

Giao tiếp

16 bài học trong 8 tuần (32 buổi, mỗi buổi 2 tiếng)

–          Phiên âm

–          Giới thiệu bản thân

–          Từ vựng

–          Hội thoại

–          Phỏng vấn

2.000.000

Việt Nam

2

Lớp sơ trung cấp

TOCFL BAND A

17 bài học trong 12 tuần

(36 buổi, mỗi buổi 4 tiếng)

–          Giai đoạn 1: Học phiên âm (chú âm – phiên âm la linh), quy tắc viết, từ vựng, ngữ pháp.

–          Giai đoạn 2: Luyện kĩ năng đọc hiểu, nghe hiểu, ôn lại kiến thức giai đoạn 1

–          Giai đoạn 3: Luyện đề, chữa đề TOCFL

5.000.000

Việt Nam, Đài Loan

3

Lớp cao cấp

TOCFL BAND B

13 bài học trong 12 tuần (36 buổi, mỗi buổi 4 tiếng)

–          Giai đoạn 1: Học từ vựng, ngữ pháp, chương trình nâng cao, mở rộng

–          Giai đoạn 2: Luyện kĩ năng đọc hiểu, nghe hiểu, ôn lại kiến thức giai đoạn 1

–          Giai đoạn 3: Luyện đề, chữa đề TOCFL

7.000.000

Việt Nam, Đài Loan

 3. Giáo trình giảng dạy:

  • Giáo trình 新版實用視聽華語 1,2 (Giáo trình tiếng Hoa nghe nhìn thực dụng) do Trường đại học sư phạm quốc gia Đài Loan biên soạn và phát hành

  • Giáo trình Boya do Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội phát hành.

  • Giáo trình Hán ngữ 6 quyển do Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội phát hành.

G

0292 223 8288