LỚP TIẾNG HÀN GIAO TIẾP CƠ BẢN

LỚP TIẾNG HÀN GIAO TIẾP CƠ BẢN

1. Đối tượng:

– Học sinh, sinh viên hoặc người mới bắt đầu tìm hiểu, học tập ngôn ngữ Hàn.

– Người đi làm cần học tiếng Hàn giao tiếp để phục vụ cho công việc.

– Người muốn học tiếng Hàn để nâng cao trình độ theo chương trình tổng hợp (gồm cả 5 kỹ năng: ngữ pháp, nghe, nói, đọc, viết).

2. Thông tin các khóa học

STT

Tên khóa học

Cấp TOPIK

Thời gian đào tạo

Học phí

(đồng/ khóa học)

Giáo viên

1

Nhập môn, sơ cấp 1

TOPIK sơ cấp cấp 1

24 buổi/1 khóa.

1 tuần 3~5 buổi

120 phút/1 buổi

2.000.000

Việt Nam

Sơ cấp 2

TOPIK sơ cấp cấp1, 2

24 buổi/1 khóa.

1 tuần 3~5 buổi

120 phút/1 buổi

2.000.000

Việt Nam

Sơ cấp 3

TOPIK sơ cấp cấp 2

24 buổi/1 khóa.

1 tuần 3~5 buổi

120 phút/1 buổi

2.000.000

Việt Nam

2

Trung cấp 1

TOPIK trung cấp cấp 3

24 buổi/1 khóa.

1 tuần 3~5 buổi

120 phút/1 buổi

2.200.000

Việt Nam

Hàn Quốc

Trung cấp 2

TOPIK trung cấp cấp 3

24 buổi/1 khóa.

1 tuần 3~5 buổi

120 phút/1 buổi

2.200.000

Việt Nam

Hàn Quốc

Trung cấp 3

TOPIK trung cấp cấp 4

24 buổi/1 khóa.

1 tuần 3~5 buổi

120 phút/1 buổi

2.200.000

Việt Nam

Hàn Quốc

Trung cấp 4

TOPIK trung cấp cấp 4

24 buổi/1 khóa.

1 tuần 3~5 buổi

120 phút/1 buổi

2.200.000

Việt Nam

Hàn Quốc

3

Cao cấp 1

TOPIK cao cấp 5

26 buổi/1 khóa.

1 tuần 3~5 buổi

120 phút/1 buổi

2.400.000

Việt Nam

Hàn Quốc

Cao cấp 2

TOPIK cao cấp 5

26 buổi/1 khóa.

1 tuần 3~5 buổi

120 phút/1 buổi

2.400.000

Việt Nam

Hàn Quốc

Cao cấp 3

TOPIK cao cấp 6

26 buổi/1 khóa.

1 tuần 3~5 buổi

120 phút/1 buổi

2.400.000

Việt Nam

Hàn Quốc

Cao cấp 4

TOPIK cao cấp 6

26 buổi/1 khóa.

1 tuần 3~5 buổi

120 phút/1 buổi

2.400.000

Việt Nam

Hàn Quốc

 3. Giáo trình

– Giáo trình chính: Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam của Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội phát hành.

– Giáo trình bổ trợ: giáo trình của trường đại học Kyunghee – Hàn Quốc, Giáo trình đại học Sejong – Hàn Quốc…

G

0292 223 8288